ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภออุทุมพรพิสัย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ปรับปรุง+ref)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
{|
|-
||1.||กำแพง|| || (Kamphaeng) || ||9 หมู่บ้าน|| || || || ||11.||รังแร้ง || ||(Rang Raeng) || ||12 หมู่บ้าน
|-
||2.||อี่หล่ำ|| || (I Lam) || ||12 หมู่บ้าน|| || || || ||12.||แต้|| || (Tae) || ||8 หมู่บ้าน
|-
||3.||ก้านเหลือง|| || (Kan Lueang) || ||20 หมู่บ้าน|| || || || ||13.||แข้|| || (Khae) || ||9 หมู่บ้าน
|-
||4.||ทุ่งไชย|| || (Thung Chai) || ||9 หมู่บ้าน|| || || || ||14.||โพธิ์ชัย || ||(Pho Chai) || ||11 หมู่บ้าน
|-
||5.||สำโรง || ||(Samrong) || ||17 หมู่บ้าน|| || || || ||15.||ปะอาว || ||(Pa Ao) || ||14 หมู่บ้าน
|-
||6.||แขม || ||(Khaem) || ||12 หมู่บ้าน|| || || || ||16.||หนองห้าง || ||(Nong Hang) || ||17 หมู่บ้าน
|-
||7.||หนองไฮ|| || (Nong Hai) || ||12 หมู่บ้าน|| || || || || 17.||สระกำแพงใหญ่ || ||(Sa Kamphaeng Yai)|| ||14 หมู่บ้าน
|-
||8.||ขะยูง|| || (Khayung) || ||13 หมู่บ้าน|| || || || || 18.||โคกหล่าม|| || (Khok Lam) || ||10 หมู่บ้าน
|-
||9.||ตาเกษ || ||(Ta Ket) || ||12 หมู่บ้าน|| || || || || 19.||โคกจาน || ||(Khok Chan) || ||10 หมู่บ้าน
|-
||10.||หัวช้าง || ||(Hua Chang) || ||11 หมู่บ้าน||
|}
 
ผู้ใช้นิรนาม