ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธานินทร์ กรัยวิเชียร"

(ย้อนการแก้ไขที่ 8489692 สร้างโดย 2403:6200:8872:A220:5920:C9B8:EED0:4DB0 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
{{ม.ว.ม.|2521}}<ref> ราชกิจจานุเบกษา[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2521/D/034/34.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์] ฉบับพิเศษ หน้า ๓๔ เล่ม ๙๕ ตอนที่ ๓๔ ๒๗ มีนาคม ๒๕๒๑</ref>
{{ร.ด.ม.(ศ)|2562}}<ref> ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/001/T_0005.PDF ประกาศสำนกนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี๒๕๖๒] เล่ม ๑๓๖, ตอน ๑ ข, ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒, หน้า ๕ </ref>
{{ช.ด.|2520}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา,[http://103www.28ratchakitcha.101soc.10go.th/DATA/PDF/hrsearch2520/bookD/frontier031/67_94_311664.pdfPDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน], เล่ม ๙๔, ตอน ๓๑, ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๐, หน้า ๑๖๖๗ </ref>
{{ลูกเสือสดุดี1|2520}}<ref>[http://www.thaiscouts.com/crown/2520.pdf รายพระนามและรายนามผู้ที่สมควรได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี พ.ศ. 2520] จากเว็บไซต์ thaiscouts</ref>
{{ภ.ป.ร.2|2522}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2522/D/156/7.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์], เล่ม ๙๖, ตอน ๑๕๖, ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๒, หน้า ๘ </ref>
1,194

การแก้ไข