ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาไทยถิ่นเหนือ"

ย้อนการแก้ไขที่ 8496490 สร้างโดย 2001:44C8:4241:75F5:1:2:16B6:CDC9 (พูดคุย)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
(ย้อนการแก้ไขที่ 8496490 สร้างโดย 2001:44C8:4241:75F5:1:2:16B6:CDC9 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
คำเมืองมี[[ไวยากรณ์]]คล้ายกับ[[ภาษาไทย|ภาษาไทยกลาง]]แต่ใช้คำศัพท์ไม่เหมือนกันและ[[ไวยากรณ์]]ที่แตกต่างกันอยู่บ้าง แต่เดิมใช้คู่กับ ''[[อักษรธรรมล้านนา]]'' ซึ่งเป็นตัวอักษรของ[[อาณาจักรล้านนา]]ที่ใช้[[อักษรมอญ]]เป็นต้นแบบ
 
== ชื่อ กะปิ ==
ภาษาถิ่นภาคพายัพมีชื่อเรียกหลายชื่อ โดยภาษาจาก[[ตระกูลภาษาไท]]ต่าง ๆ มีชื่อเรียกซึ่งคล้ายคลึงหรือไม่เหมือนกัน
* ในภาษาถิ่นพายัพเอง มักเรียกว่า "กำเมือง" (รูปปริวรรต: คำเมือง) อันแปลว่า "ภาษาของเมือง" หรืออีกชื่อหนึ่งว่า "ภาษาล้านนา" ส่วนชาวยวนในจังหวัดราชบุรี เรียกภาษาของตนว่า "ภาษาลาว"<ref>{{cite web |url=http://kwannthp.wordpress.com/2011/12/22/ประเพณีไทยวน-thai-yuan/|title=วิถีชีวิตและภาษา|author= |date=|work= |publisher=Thai Yuan Festival|accessdate=29 ธันวาคม 2556}}</ref>
ผู้ใช้นิรนาม