ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดใหม่เทพนิมิตร"

เพิ่มขึ้น 7 ไบต์ ,  10 เดือนที่ผ่านมา
เพิ่มตัวหนา
(เปลี่ยน พ.ศ.ตรง พระอธิการองอาจ อตฺตสาโร)
(เพิ่มตัวหนา)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขด้วยมือถือขั้นสูง
'''วัดใหม่เทพนิมิตร''' เป็นวัดในพระพุทธศาสนาเถรวาท สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีพระอธิการองอาจ อตฺตสาโร เป็นเจ้าอาวาสสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ตั้งอยู่เลขที่ ๓๔ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๘๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๔๓๒
<ref>สัมภาษณ์พระครูสิริสารวิสิฐ เจ้าอาวาสวัดบ้านลาด เจ้าคณะอำเภอหนองแค เมื่อ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙</ref>
 
== อาณาเขต ==
ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน
11,560

การแก้ไข