ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เก้าอี้ขาวในห้องแดง"

| อินทร || [[นพพล โกมารชุน]] || [[พล ตัณฑเสถียร]] || จีรภัทร สาทอง
|-
| ละเวง || [[มยุรา เศวตศิลา|มยุรา ธนะบุตร]] || [[สิริยากร พุกกะเวส]] || ธนพร ปุกกูล
|-
| บูรพา || [[ศรัณยู วงษ์กระจ่าง]] || [[นิธิ สมุทรโคจร]] || [[เปรมวิชช์ ธาดาไชโยสิทธิ์]]
647

การแก้ไข