ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขด้วยมือถือขั้นสูง
 
=== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ ===
{| class="wikitable"
* {{flagicon|France}} [[ไฟล์:Legion_Honneur_GC_ribbon.svg|80px]] [[เครื่องอิสริยาภรณ์เลฌียงดอเนอร์]] ชั้นที่ 1 (Grand Croix) พ.ศ. 2553
|{{Flag|ฝรั่งเศส}}
* {{flagicon|Japan}} [[ไฟล์:JPN_Daikun%27i_kikkasho_BAR.svg|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันสูงส่งยิ่งดอกเบญจมาศ]] ชั้น Grand Cordon (18 พ.ค. 2553)<ref name="royalark1"/>
|พ.ศ. 2547
* {{flagicon|France}} [[ไฟล์:Legion_Honneur_GO_ribbon.svg|80px]] [[เครื่องอิสริยาภรณ์เลฌียงดอเนอร์]] ชั้นที่ 2 (Grand Officier) พ.ศ. 2547
* {{flagicon|France}} [[ไฟล์:Legion_Honneur_GC_ribbon.svg|80px]] [[เครื่องอิสริยาภรณ์เลฌียงดอเนอร์]] ชั้นที่ 1 (Grand Croix) พ.ศ. 2553ทุติยาภรณ์
|[[ไฟล์:Legion_Honneur_GO_ribbon.svg|80px]]
|-
|{{Flag|ญี่ปุ่น}}
|18 พฤษภาคม พ.ศ. 2553<ref name="royalark1"/>
* {{flagicon|Japan}} [[ไฟล์:JPN_Daikun%27i_kikkasho_BAR.svg|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันสูงส่งยิ่งดอกเบญจมาศ]] ชั้น Grand Cordon (18 พ.ค. 2553)<ref name="royalark1"/>สังวาล
|[[ไฟล์:JPN_Daikun%27i_kikkasho_BAR.svg|80px]]
|-
|{{Flag|ฝรั่งเศส}}
|พ.ศ. 2553
* {{flagicon|France}} [[ไฟล์:Legion_Honneur_GO_ribbon.svg|80px]] [[เครื่องอิสริยาภรณ์เลฌียงดอเนอร์]] ชั้นที่ 2 (Grand Officier) พ.ศ. 2547ประถมาภรณ์
|[[ไฟล์:Legion_Honneur_GC_ribbon.svg‎|80px]]
|}
 
=== รางวัล ===
3,731

การแก้ไข