ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุณากรรณอนันตนรไชย"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== พระอิสริยยศ ==
*'''พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอุณากรรณอนันตนรไชย''' ([[2922 มีนาคมกุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 24162399]] - [[1 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2411]])
*'''พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าอุณากรรณอนันตนรไชย''' ([[1 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2411]] - [[29 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2416]])
*'''พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุณากรรณอนันตนรไชย''' (พระนามภายหลังการสิ้นพระชนม์)
121

การแก้ไข