ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจเคเอ็น 18"

เพิ่มขึ้น 4,024 ไบต์  1 ปีที่แล้ว
ย้อนการแก้ไขของ 2001:44C8:4510:9A02:AD35:6A68:32A7:6C6D (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Vrovxzo720
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการแก้ไขของ 2001:44C8:4510:9A02:AD35:6A68:32A7:6C6D (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Vrovxzo720)
ป้ายระบุ: ย้อนรวดเดียว
 
* ข่าวในพระราชสำนัก (ดึงสัญญาณภาพจาก[[สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก]](ททบ.5HD1)''')'''
==== อดีตผู้ประกาศข่าว ====
* วรรณศิริ ศิริวรรณ - เด่นข่าวดึก (ปัจจุบันอยู่[[ช่อง9]])
* นนทกฤช กลมกล่อม - เขย่าข่าวเที่ยง (ปัจจุบันอยู่ช่อง[[Mono 29]])
* ไอริน ดำรงค์มงคลกุล - ตีข่าวเช้า (ปัจจุบันยุติทำหน้าที่แล้ว)
* ภูวเนตรนรินทร์ จันทวณิชย์ - เปรี้ยงข่าวค่ำ
* นุชนาฏ อุุมานันท์ - ตีข่าวเช้า
* สโรชา พรอุดมศักดิ์ - หมายข่าวนิวทีวี (ปัจจุบันอยู่JKN-CNBC)
* [[ณพล พรมสุวรรณ]] - ข่าวเที่ยง (ปัจจุบันอยู่ช่องฟ้าวันใหม่)
* ปวัน สิริอิสสระนันท์ - ข่าวชนข่าวเที่ยงและเย็น (ปัจจุบันอยู่[[PPTV]])
* วรเทพ สุวัฒนพิมพ์ - นิวอรุณสวัสดิ์ (ปัจจุบันอยู่[[เนชั่นทีวี]])
* อัญชลีพร กุสุมภ์ - นิวอรุณสวัสดิ์ (ปัจจุบันยุติทำหน้าที่แล้ว)
* สำราญ รอดเพชร - นิวคุยเคาะเจาะข่าว (ปัจจุบันยุติทำหน้าที่แล้ว)
* ประจักษ์ มะวงษ์สา - นิวคุยเคาะเจาะข่าว
* [[อัญชะลี ไพรีรัก]] - ข่าวชนข่าวเย็นและนิวหมายข่าว (ปัจจุบันอยู่[[เนชั่นทีวี]])
* สันติสุข มะโรงศรี - นิวหมายข่าว (ปัจจุบันอยู่[[เนชั่นทีวี]])
* รัฐวุฒิ มิตรมาก - นิวข่าวเที่ยง(ปัจจุบันอยู่ช่องฟ้าวันใหม่)
* กิตติมา ธารารัตนกุล - นิวข่าวเที่ยง(ปัจจุบันอยู่ฟ้าวันใหม่)
* บุญยอด สุขถิ่นไทย - นิวข่าวดึก (ปัจจุบันยุติทำหน้าที่แล้ว)
* ศุนันทวดี อุทาโย - ข่าวชนข่าว (ปัจจุบันอยู่สำนักข่าว Business Today)
* อรพิน เหตระกูล - ข่าวชนข่าวบันเทิง
* ปิยเกียรติ บุญเรือง - นิวอรุณสวัสดิ์และนิวหมายข่าว
* กัญญมล เฮงจิตร์ - ข่าวชนข่าวบันเทิงและนิวอรุณสวัสดิ์
* อิสรีย์ จงหมายกลาง - ข่าวชนข่าวบันเทิงและนิวอรุณสวัสดิ์
* ณปภัช เลื่อนฉวี - ข่าวชนข่าวบันเทิงและบันเทิงซอย18
* กสิณ มหินทรเทพ - ข่าวชนข่าวบันเทิงและบันเทิงซอย18
* วัชราทิตย์ เกษศรี - นิวอรุณสวัสดิ์
* ธีระ ธัญญอนันต์ผล - นิวหมายข่าว (ปัจจุบันอยู่[[ช่อง 8]])
* ศตกมล วรกุล - นิวหมายข่าว
 
== อ้างอิง ==
== อ้าง
{{รายการอ้างอิง}}
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==