ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายนามบุคคลจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"

* [[ผุสดี ตามไท|ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผุสดี ตามไท]] (ศิษย์เก่า-บุคลากร) กรรมการบริหาร[[พรรคประชาธิปัตย์]] ผู้อำนวยการสถาบันผู้หญิงกับการเมือง
* [[พูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ|พลโทหญิง พูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ]] (ศิษย์เก่า) อดีตรัฐมนตรีว่าการ[[กระทรวงพลังงาน]]
* จีราวรรณ บุญเพิ่ม (ศิษย์เก่า) อดีตปลัด[[กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]]<ref>ประวัติผู้ทรงคุณวุฒิ [http://www.siamtechno.ac.th/img/pic/a05.pdf ดร.จีราวรรณ บุญเพิ่ม] เรียกดูวันที่ 2019-09-05</ref><ref>กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [http://www.gad.ku.ac.th/PDF/listCouncil/2554-2556/jerawan.pdf จีราวรรณ บุญเพิ่ม] เรียกดูวันที่ 2019-09-11</ref>
* [[สมชาย เทียมบุญประเสริฐ|สมชาย เทียมบุญประเสริฐ]] (ศิษย์เก่า) อดีตรองปลัด[[กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]]
* [[วิฑูรย์ กรุณา|วิฑูรย์ กรุณา]] (ศิษย์เก่า) อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ[[กระทรวงวัฒนธรรม]] / อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ[[กระทรวงคมนาคม]] / อดีตโฆษก[[กระทรวงแรงงาน]]
1,044

การแก้ไข