ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กุบไล ข่าน"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  3 ปีที่แล้ว
ชื่อของแจงกิสข่านตรงบรรทัดที่แก้นั้นเขียนผิด
(ชื่อของแจงกิสข่านตรงบรรทัดที่แก้นั้นเขียนผิด)
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
กุบไลข่านเป็นพระราชนัดดาในจักรพรรดิ[[เจงกีส ข่าน]] พระองค์ขึ้นเป็นข่านแห่ง[[จักรวรรดิมองโกล]]เมื่อ พ.ศ. 1803 (ค.ศ. 1260) และสถาปนาราชวงศ์หยวนเมื่อ พ.ศ. 1822 (ค.ศ. 1279)
 
จักรวรรดิมองโกลที่เจงกีสเจงกิสข่านสร้างไว้ขึ้นถึงจุดสูงสุดในสมัยของกุบไล ข่าน เมื่อกุบไล ข่านสามารถเอาชนะ[[ราชวงศ์ซ่ง]]ของจีน และยึดครองกรุง[[ปักกิ่ง]] ปกครองประเทศจีน กุบไลข่านยังตีได้ดินแดน[[ต้าหลี่]] (Dali - ใน[[มณฑลยูนนาน]]ในปัจจุบัน) และเกาหลี นอกจากนี้ยังได้พยายามยึดครองดินแดนนิฮง ([[ประเทศญี่ปุ่น|ญี่ปุ่น]] ในปัจจุบัน) และดินแดนหนานหยาง (ดินแดนแหลมสุวรรณภูมิ) ประกอบด้วย [[ประเทศพม่า|พม่า]], [[ประเทศเวียดนาม|เวียดนาม]] และ[[ประเทศอินโดนีเซีย|อินโดนีเซีย]] แต่ไม่ประสบความสำเร็จ
 
ในยุคสมัยของกุบไล ข่าน มีนักเดินทางชาวตะวันตกมากมายเดินทางมาถึงดินแดนจีนของกุบไล ข่าน นักเดินทางที่มีชื่อเสียงคือ [[มาร์โคโปโล]]
ผู้ใช้นิรนาม