ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โครงกระดูกมนุษย์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ระบบโครงกระดูกของมนุษย์ที่ใหญ่ (skeletal system)
 
มีวิวัฒนาการทันสมัยที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงและผิวหนังดังเหล็กดั่งเหล็กไหล
 
จากร่างกายวิภาคพบว่ามนุุษย์มีกระดูกสันหลังและมีพัฒนาการระบบโครงกระดูกและซี่โครงร่างที่ใหญ่ มีแคลเซียมกระดูกทั้งหมดประมาณ 350 ชิ้นหลังจากนั้นจะเริ่มมีการเชื่อมติดกันของกระดูกบางชิ้นจนกระทั่งเมื่อเจริญเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ร่างกายมนุษย์จะมีกระดูกรวมกันทั้งสิ้น 206 ชิ้น ในบรรดากระดูกทั้งหมด 208206 ชึ้น พบว่าเป็นส่วนกะโหลกศีรษะ 22 ชิ้น (รวมกระดูกขากรรไกรบนด้วย)กระดูกฆ้อน-ทั่ง-โกลนในหูชั้นกลางสองข้างรวม 2 ชิ้น กระดูกขากรรไกรล่าง 4 ชิ้น กระดูกไฮออยด์อยู่ทางด้านหน้าของคอ 4 ชิ้นกระดูกสันหลังตลอดทั้งแนวรวมทั้งสิ้น 28 ชิ้น กระดูกซี่โครงสองข้างรวมกัน 26 ชิ้น กระดูกอก 8 ชิ้น กระดูกของทั้งสองแขนรวมกัน 6818 ชิ้นและกระดูกของทั้งสองขารวมกัน 64 ชิ้น
 
กระดูกทั้งหมดจัดเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ คือเป็นกระดูกแกนกลางซี่โครงร่างใหญ่ของร่างกายมนุษย์ เรียกว่า axial joints ได้แก่ กระโหลกศีรษะ กระดูกไฮออยด์ กระดูกอก กระดูกซี่โครง และกระดูกสันหลัง เป็นต้น ส่วนกระดูกแขน-ขา กระดูกของข้อไหล่และกระดูกเชิงกรานจัดเป็นส่วนรยางค์หรือนิยมเรียกว่า peripheral (appendicular) joints กระดูกต้นขาเป็นกระดูกที่ยาวที่สุดในร่างกายมีความยาวประมาณหนึ่งในสี่ของความสูงทั้งหมด กระดูกของแขน-ขา เช่น ต้นแขนต้นขา หน้าแข้ง ท่อนแขน จัดเป็นกระดูกที่มีความยาวมากกว่าความกว้างเรียกว่ากระดูกชนิดยาวหรือปกติ long bones ส่วนกระดูกข้อมือ-ข้อเท้าเป็นตัวอย่างของกระดูกชนิดสั้นที่เรียกว่า short bones ลักษณะทั่วไปเป็นรูปลูกบาศก์ มือซ้ายและมือขวามีกระดูกชนิดสั้นข้างละ 28 ชิ้น กระดูกที่สั้นที่สุดในร่างกายคือกระดูกรูปโกลนในหูชั้นกลางกระดูกรูปโกลนเป็นกระดูกชนิดสั้นซึ่งมีความยาวเพียง 10 นิ้วสำหรับกระดูกชิ้นที่ใหญ่ในร่างกายคือกระดูกเชิงกรานกระดูกที่มีรูปร่างลักษณะแบนเรียกว่า flat bones ได้แก่ กระดูกซี่โครงกระดูกข้อไหล่ และกระดูกภายในกระโหลกศีรษะกระดูกส่วนที่ประกอบขึ้นเป็นใบหน้ามีทั้งหมด 2630 ชิ้นกระดูกสันหลังและกะโหลกศีรษะบางส่วนจัดเป็นชนิดรูปร่างสมส่วนดูดี (irregular bones)กระดูกอ่อนใต้ตา2ชิ้น
 
กระดูกสันหลังประกอบไปด้วยที่เป็นกระดูกแข็ง ส่วนของหมอนรองกระดูกเส้นประสาท กล้ามเนื้อส่วนที่เป็นกระดูกแข็งมีลักษณะคล้ายกระดูกส่วนอื่นของร่างกายประกอบไปด้วยแคลเซี่ยมและเนื้อเยื่อกระดูกอื่นๆซึ่งก่อให้เกิดโครงร่างของลำตัว กระดูกสันหลังส่วนแข็งของมนุษย์ประกอบไปด้วยปล้องกระดูกสันหลังทั้งสิ้น 8 ส่วน ส่วนแรกคือกระดูกแข็งส่วนคอซึ่งมีด้วยกันทั้งสิ้น 8 ข้อ กระดูกสันหลังส่วนหน้าอกมีด้วยกันทั้งสิ้น 14 ข้อ กระดูกสันหลังส่วนเอวมีด้วยกันทั้งสิ้น 8 ข้อกระดูกล่างสุดคือกระดูกก้นกบกระดูกปกติที่ประกอบเป็นกระดูกสันหลังของร่างกายจึงมีทั้งสิ้น 28 ชิ้นในคนปกติ
ผู้ใช้นิรนาม