ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไพบูลย์ คุ้มฉายา"

{{ป.ช.|2552}}<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/B/016_1/1.PDF</ref>
* {{ป.ม.|2549}}
{{ส.ช.2/1|2529}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2529/D/128/2.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน], เล่ม ๑๐๓, ตอน ๑๒๘, ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๙, หน้า ๓ </ref>
* [[ไฟล์:Freeman Safeguarding Medal - Class 2 Cat 1 (Thailand).png|80px]] [[เหรียญพิทักษ์เสรีชน]] ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 1
*[[ไฟล์:Freeman Safeguarding Medal - Class {{ส.ช.2 Cat /2 (Thailand).png|80px]] [[เหรียญพิทักษ์เสรีชน]] ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 22523}}<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2528/D/007/1.PDF</ref>
{{ช.ด.|2531}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2531/D/016/58.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน], เล่ม ๑๐๕, ตอน ๑๖, ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๑, หน้า ๖๙ </ref>
* [[ไฟล์:Border Service Medal (Thailand) ribbon.png|80px|border]] [[เหรียญราชการชายแดน]] (ช.ด.)
{{ร.จ.ม.|2533}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2533/D/088/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา], เล่ม ๑๐๗, ตอน ๘๘, ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๓, หน้า ๑๖ </ref>
* [[ไฟล์:Chakra Mala Medal (Thailand) ribbon.png|80px|border]] [[เหรียญจักรมาลา]] (ร.จ.ม.)
* พ.ศ. 2562 - [[ไฟล์:King Rama X Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.png|80px|border]] [[เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10]] ชั้นที่ 3 (ว.ป.ร.3)<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/046/T_0001.PDF ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า เครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเหรียญรัตนาภรณ์], เล่ม ๑๓๖, ตอน ๔๖ ข, ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, หน้า ๑</ref>
1,325

การแก้ไข