ผลต่างระหว่างรุ่นของ "Couple or Not? คู่ไหน..ใช่เลย"

 
ถ้าผู้เข้าแข่งขันในรอบแจ็คพอต จับคู่บุคคลที่เป็นปรัศนีย์คู่นั้นได้ถูกต้อง จะได้รับเงินรางวัลในขั้นเงินรางวัลนั้น ๆ รวมทั้งเงินรางวัลที่สะสมไว้ในรอบแข่งขันไปด้วยทันที แต่ถ้าจับคู่ครั้งที่ 4 ผิด ผู้เข้าแข่งขันจะไม่ได้รับเงินรางวัลกลับบ้าน
 
ตั้งแต่เทปที่ 52 เป็นต้นไป (11 สิงหาคม 2562) ทางรายการได้ปรับกติกาใหม่ โดยตัวช่วย ''"โจทย์บุคคล"'' ทางรายการจะมีให้ตั้งแต่โอกาสแรก และตัวช่วย ''"รูปภาพ"'' จะมีให้ในโอกาสที่ 2
 
== ความช่วยเหลือ ==
ผู้ใช้นิรนาม