ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระที่นั่งบรรยงก์รัตนาสน์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
' เป็นพระที่นั่งขนาดเล็ก ตั้งอยู่ภายใน[[พระราชวังหลวง]] ในยุคที่[[กรุงศรีอยุธยา]]เป็นราชธานี สร้างขึ้นโดย [[สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง|สมเด็จพระนารายณ์มหาราช]]แห่ง[[ราชวงศ์ปราสาททอง]]
ชาวบ้านนิยมเรียกพระที่นั่งองค์นี้ว่าพระที่นั่งท้ายสระ สมเด็จพระเพทราชาโปรดที่จะเสด็จมาโปรยข้าวตอกให้ปลา
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม