ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การบริโภค"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
; ชีววิทยา
* [[ผู้บริโภค (ห่วงโซ่อาหาร)|การบริโภค]] ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศที่เป็นการกินสิ่งมีชีวิตอื่น
* อาการที่ทำให้ล่วงลำคอลงไปสู่กระเพาะ ใช้คู่กับ อุปโภคMP-40
 
; เศรษฐศาสตร์
ผู้ใช้นิรนาม