ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การ์โล อูร์บานี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
== บทบาททางการแพทย์==
อูร์บานีสำเร็จการศึกษาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต (ปริญญาตรี) จากมหาวิทยาลัยอังโกนาในปี พ.ศ. 2524 และได้รับประกาศณียบัตรแพทย์เฉพาะทางโรคติดต่อและ[[โรคเขตร้อน]]จากมหาวิทยาลัยเมสซินา ซึ่งภายหลังสำเร็จการศึกษาแพทย์ศาสตร์มหาบัณฑิต (ปริญญาโท) ในด้าน[[ปรสิตวิทยา]]เขตร้อน อูร์บานีเอเข้าร่วมงานอาสาสมัครเกียวกับการรักษาโรคเฉพาะถิ่นแอฟริกากับองค์การนอกภาครัฐ (เอ็นจีโอ) คาทอลิกของอิตาลีอย่างมานี เตเซ (Mani Tese) ซึ่งหลังจากทำงานในแวดวงโรคเฉพาะถิ่นแล้ว ในปี พ.ศ. 2536 เขาได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาภายนอกขององค์การอนามัยโลก ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 เขาเข้าร่วมกับองค์กรเมเดอแซ็ง ซ็อง ฟร็องตีแยร์[[องค์การแพทย์ไร้พรมแดน]] (Médecins Sans Frontières) และได้รับมอบหมายหน้าที่ใน[[เวียดนาม]]และ[[กัมพูชา]]ในสำหรับการรักษาโรคปรสิตและเวชศาสตร์เฉพาะถิ่น อูร์บานีได้รับแต่งตั้งเป็นประธานหน่วยอิตาลีภายในเมเดอแซ็ง ซ็อง ฟร็องตีแยร์ องค์การไม่นานหลังจากนั้น และเป็นหนึ่งในคณะบุคคลผู้เข้ารับ[[รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ]]ประจำปี พ.ศ. 2542 ในนามขององค์กรองค์การ<ref name=nyt>{{cite news|last=McNEIL|first=DONALD G. Jr|title=Disease's Pioneer Is Mourned as a Victim|url=https://www.nytimes.com/2003/04/08/science/sciencespecial/08PROF.html|accessdate=24 February 2012|newspaper=[[The New York Times]]|date=April 8, 2003}}</ref> จากเงินรางวัลโนเบลที่ได้รับดังกล่าว เขาตัดสินใจตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมการรณรงค์การเข้าถึงยารักษาจำเป็นของประชากรกลุ่มยากจนที่สุดของโลก
 
== การแพร่ระบาดของโรคซาร์ส ==
6,299

การแก้ไข