ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เสือโคคำฉันท์"

→‎ผู้แต่ง: สมุทรโฆษคำฉันท์
(→‎ผู้แต่ง: สมุทรโฆษคำฉันท์)
 
=== ผู้แต่ง ===
พระมหาราชครู โดยได้เค้าเรื่องมาจาก ปัญญาสชาดก สันนิษฐานว่าคงแต่งก่อนสุทรโฆษคำฉันท์สมุทรโฆษคำฉันท์ ถือว่าเป็นวรรณคดีประเภทฉันท์เล่มแรก ที่แต่งเป็นเรื่องยาว
 
=== ลักษณะการแต่ง ===
ผู้ใช้นิรนาม