ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงปราจิณกิติบดี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขแบบเห็นภาพ
 
;
;<nowiki>หม่อมช้อย ประวิตร ณ อยุธยา (สกุลเดิม : กัลยาณมิตร)</nowiki>
 
# '''หม่อมเจ้าสีหวิลาส ประวิตร''' (๒๒ ตุลาคม ๒๔๕๒ - ๑๙ ตุลาคม ๒๕๒๖)
556

การแก้ไข