ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นิว 18"

เพิ่มขึ้น 553 ไบต์ ,  11 เดือนที่ผ่านมา
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากแอพบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขโดยแอปพลิเคชั่นในแอนดรอย
* (จ.-ศ.) เวลา 10:02 - 10:30 น.
** สินีนาท สวัสดิ์พูน - (ข่าวหลัก)
** จิรัฐติ ขันติพะโล - (ข่าวหลัก)
 
=== NEW ข่าวเที่ยง ===
* (จ.-ศ.) เวลา 12:00 - 13:00 น.
** กนกนวล จรัสกุณโฮง - (ข่าวหลัก)
** จิรัฐติ ขันติพะโล - (ข่าวเศรษฐกิจ)
** สินีนาท สวัสดิ์พูน - (ข่าวเศรษฐกิจ)
 
=== NEW ข่าวเย็น ===
* (จ.-ศ.) เวลา 16:30 - 17:45 น.
** กนกนวล จรัสกุณโฮง - (ข่าวหลัก)(เป็นปากเป็นเสียง)
** ศตคุณ ดำเกลี้ยง - (มือทำรวย)(เป็นปากเป็นเสียง)
 
=== NEW ข่าวค่ำ ===
* (จ.-พฤ.) เวลา 18:20 - 19:45 น.
** เสริมสุข กษิติประดิษฐ์ - (ศุกร์กับเสริมสุข)
=== NEW จับประเด็น ===
* (จ.-ศ.พฤ) เวลา 2223:4515 -23:1545 น.
** เบญจลักษณ์ เจริญศักดิ์ - (ข่าวหลัก)
** ดารินทร์ หอวัฒนกุล
** อติ บุญเสริม
 
=== NEW Talk ===
* (จ.-พฤ.) เวลา 2322:1545 - 23:4515 น.
** อภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์ - (ข่าวหลัก)
=== World ====
 
* (ส.-อา.) เวลา 22:45 - 23:15 น.
**ตะวันรุ่ง เตี๋ยประดิษฐ์ - (ข่าวหลัก)
=== NEW HEADLINE ===
* (จ.-ศ.) เวลา 10:00 - 10:02 น.
* (จ.-ศ.) เวลา 13:3015 - 13:3217 น.
* (จ.-ศ.) เวลา 15:00 - 15:02 น.
* (จ.-ศ.) เวลา 21:15 - 21:17 น.
** พงศธร ลอตระกูล - (ข่าวหลัก)
** กนกนวล จรัสกุณโฮง - (ข่าวหลัก)
 
====== รายการข่าวภาคบังคับ ======
 
* ข่าวในพระราชสำนัก (ดึงสัญญาณภาพจาก[[สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก]](ททบ.5HD1)''')'''
 
==== อดีตผู้ประกาศข่าว ====
* วรรณศิริ ศิริวรรณ - เด่นข่าวเช้าดึก (ปัจจุบันอยู่[[ช่อง9]])
* นนทกฤช กลมกล่อม - เขย่าข่าวเที่ยง (ปัจจุบันอยู่ช่อง[[Mono 29]])
* ไอริน ดำรงค์มงคลกุล - ตีข่าวเช้า (ปัจจุบันยุติทำหน้าที่แล้ว)
* ภูวเนตรนรินทร์ จันทวณิชย์ - เปรี้ยงข่าวค่ำ
* นุชนาฏ อุุมานันท์ - ตีข่าวเช้า
* สโรชา พรอุดมศักดิ์ - หมายข่าวนิวทีวี (ปัจจุบันอยู่JKN-CNBC)
* [[ณพล พรมสุวรรณ]] - ข่าวเที่ยง (ปัจจุบันอยู่ช่องฟ้าวันใหม่)
* ปวัน สิริอิสสระนันท์ - ข่าวชนข่าวเที่ยงและเย็น (ปัจจุบันอยู่[[พีพีทีวีPPTV]])
* วรเทพ สุวัฒนพิมพ์ - นิวอรุณสวัสดิ์ (ปัจจุบันอยู่[[เนชั่นทีวี]])
* อัญชลีพร กุสุมภ์ - นิวอรุณสวัสดิ์ (ปัจจุบันยุติทำหน้าที่แล้ว)
* สำราญ รอดเพชร - นิวคุยเคาะเจาะข่าว (ปัจจุบันยุติทำหน้าที่แล้ว)
* ประจักษ์ มะวงษ์สา - นิวคุยเคาะเจาะข่าว (ปัจจุบันอยู่[[ฟ้าวันใหม่]])
* [[อัญชะลี ไพรีรัก]] - ข่าวชนข่าวเย็นและนิวหมายข่าว (ปัจจุบันอยู่[[เนชั่นทีวี]])
* สันติสุข มะโรงศรี - นิวหมายข่าว (ปัจจุบันอยู่[[เนชั่นทีวี]])
* กิตติมา ธารารัตนกุล - นิวข่าวเที่ยง(ปัจจุบันอยู่ฟ้าวันใหม่)
* บุญยอด สุขถิ่นไทย - นิวข่าวดึก (ปัจจุบันยุติทำหน้าที่แล้ว)
* ศุนันทวดี อุทาโย - ข่าวชนข่าว (ปัจจุบันยุติทำหน้าที่แล้วอยู่สำนักข่าว Business Today)
* อรพิน เหตระกูล - ข่าวชนข่าวบันเทิง
* ปิยเกียรติ บุญเรือง - นิวอรุณสวัสดิ์และนิวหมายข่าว
* วัชราทิตย์ เกษศรี - นิวอรุณสวัสดิ์
* ธีระ ธัญญอนันต์ผล - นิวหมายข่าว (ปัจจุบันอยู่[[ช่อง 8]])
* ศตกมล วรกุล - นิวหมายข่าว
 
== อ้างอิง ==
975

การแก้ไข