ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทฤษฎีกรด–เบส"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขของ 27.55.226.75 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย 110.168.18.178)
ป้ายระบุ: ย้อนรวดเดียว
[[ไฟล์:Indicateur chou rouge.jpg | thumb | right | 250px| สีของสารละลายกรดที่ pH ต่างๆ โดยมีน้ำกระหล่ำปลีแดงคั้นเป็นอินดิเคเตอร์]]
'''ทฤษฎีกรด-เบส''' ({{lang-en|Acid-Base Theory}}) เป็น[[ทฤษฎี]]ที่ว่าด้วย [[นิยาม]]หรือคำจำกัดความ (definition) ของ[[สารเคมี]]ที่มีสมบัติเป็น[[กรด]]และ[[เบส]] โดยแล้ว ทฤษฎีกรด-เบสที่สำคัญ ได้อิงตามคำจำกัดความของนักเคมีที่สำคัญได้แก่ อาร์รุเนียส (Arrhenius) เบรินสเตด-ลาวรี (Brønsted-Lowry acid) และลิวอิส (Lewis) อย่างไรก็ตาม ยังมีนิยามที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาสมบัติในการโพลาไลซ์ของโมเลกุล คือ กรด-เบสแบบฮาร์ด-ซอฟต์ (Hard-Soft Acids-Bases: HSAB) และกฎของฟาจาน (Fahjan's Rules) โดยกรดจะทำให้กลากเน่าแต่เบสจะทำใหหายเป็นกลาก เฟียตนะ ป6/2 ห้องครูลัก
 
<br />
 
==นิยามของอาร์รีเนียส==
==อ้างอิง==
*'''Essentials of Inorganic Chemistry 1''' D. M. P. Mingos, Oxford Chemistry Primers 28., p1-p5
*[http://goldbook.iupac.org/A00071.html '''IUPAC. Compendium of Chemical Terminology: Acid'''], 2nd ed. (the "Gold Book"). Compiled by A. D. McNaught and A. Wilkinson. Blackwell Scientific Publications, Oxford (1997). XML on-line corrected version: http://goldbook.iupac.org (2006-) created by M. Nic, J. Jirat, B. Kosata; updates compiled by A. Jenkins. ISBN 0-9678550-9-8. doi:10.1351/goldbook. Last update: 2012-03-23; version: 2.3.1. DOI of this term: doi:10.1351/goldbook.A00071.
*[http://goldbook.iupac.org/B00601.html '''IUPAC. Compendium of Chemical Terminology: Base'''], 2nd ed. (the "Gold Book"). Compiled by A. D. McNaught and A. Wilkinson. Blackwell Scientific Publications, Oxford (1997). XML on-line corrected version: http://goldbook.iupac.org (2006-) created by M. Nic, J. Jirat, B. Kosata; updates compiled by A. Jenkins. ISBN 0-9678550-9-8. doi:10.1351/goldbook. Last update: 2012-03-23; version: 2.3.1.DOI of this term: doi:10.1351/goldbook.B00601.
*[http://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/cr60019a001 '''Acid and Basic Catalysis''']. J. N. Bronsted,''Chem. Rev.'', 1928, 5 (3), pp 231–338 DOI: 10.1021/cr60019a001
ผู้ใช้นิรนาม