ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร"

ย้อนการแก้ไขของ Ermine44 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Billinghurst
(ย้อนการแก้ไขของ Ermine44 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Billinghurst)
ป้ายระบุ: ย้อนรวดเดียว
{{maplink|frame=yes|frame-width=250|zoom=13|type=shape|text=แผนที่}}
 
'''วัดอรุณราชวราราม''' หรือที่นิยมเรียกกันใน[[ภาษาพูด]]ว่า '''วัดแจ้ง''' หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า '''วัดอรุณ''' เป็นวัดโบราณ สร้างใน[[สมัยอยุธยา]] คำว่าอรุณในภาษาสันสกฤตมีความหมายว่า แสงยามพระอาทิตย์ขึ้น<ref>[https://www.bangkokhaps.com/guide/everything-you-need-to-know-before-visiting-wat-arun Everything You Need To Know Before Visiting Wat Arun]</ref>ที่ชื่อวัดแจ้ง เพราะ พระเจ้าตากฯ ทำศึกเสร็จ แล้วยกทัพกลับมาเป็นเวลาเช้าพอดี ว่ากันว่าเดิมเรียกว่า วัดมะกอก และกลายเป็นวัดมะกอกนอกในเวลาต่อมา เพราะได้มีการสร้างวัดขึ้นอีกวัดหนึ่งในตำบลเดียวกัน แต่อยู่ในคลองบางกอกใหญ่ ชาวบ้านเรียกวัดที่สร้างใหม่ว่า วัดมะกอกใน ([[วัดนวลนรดิศ]]) แล้วจึงเรียกวัดมะกอกซึ่งอยู่ปากคลองบางกอกใหญ่ว่า วัดมะกอกนอก ส่วนเหตุที่มีการเปลี่ยนชื่อเป็นวัดแจ้งนั้น เชื่อกันว่า เมื่อ[[สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช]]ทรงตั้งราชธานีที่[[กรุงธนบุรี]]ใน [[พ.ศ. 2310]] ได้เสด็จมาถึงหน้าวัดนี้ตอนรุ่งแจ้ง จึงพระราชทานชื่อใหม่ว่าวัดแจ้ง แต่ความเชื่อนี้ไม่ถูกต้อง เพราะเพลงยาวหม่อมภิมเสน วรรณกรรมสมัยอยุธยาที่บรรยายการเดินทางจากอยุธยาไปยังเพชรบุรี ได้ระบุชื่อวัดนี้ไว้ว่าชื่อวัดแจ้งตั้งแต่เวลานั้นแล้ว
 
เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังที่ประทับนั้น ทรงเอา[[ป้อมวิชัยประสิทธิ์]]ข้างฝั่งตะวันตกเป็นที่ตั้งตัวพระราชวัง แล้วขยายเขตพระราชฐานจนวัดแจ้งเป็นวัดภายในพระราชวัง เช่นเดียวกับวัดพระศรีสรรเพชญ์สมัยอยุธยา และเป็นที่ประดิษฐาน[[พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร]]ที่อัญเชิญมาจาก[[เวียงจันทน์]]ใน [[พ.ศ. 2322]] ก่อนที่จะย้ายมาประดิษฐานที่[[วัดพระศรีรัตนศาสดาราม]]ในปี [[พ.ศ. 2327]]