ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ"

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ มีพระนามเดิมว่า'''เจ้าฟ้าพร''' เป็นพระราชโอรสใน[[สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8]] (พระเจ้าเสือ) มีพระเชษฐาคือ[[สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 9|เจ้าฟ้าเพชร]] พระองค์ได้รับการสถาปนาเป็น[[พระบัณฑูรน้อย]]ในรัชสมัยสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 และเป็น[[กรมพระราชวังบวรสถานมงคล]]ในรัชสมัยสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 9 (พระะเจ้าท้ายสระ)
 
===ควาย===
===ปราบดาภิเษก===
ภายหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 9 ได้เกิดการสู้รบกันระหว่างพระองค์กับพระราชโอรสของพระะเจ้าท้ายสระคือ[[เจ้าฟ้าอภัย]]และ[[เจ้าฟ้าปรเมศร์]] อันเนื่องมาจากพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศในขณะนั้นทรงดำรงพระอิสริยยศที่[[กรมพระราชวังบวรสถานมงคล]] มีสิทธิที่จะขึ้นครองราชสมบัติสืบต่อพระเชษฐาอย่างถูกต้อง แต่เมื่อพระเชษฐาใกล้สวรรคตกลับตัดสินพระทัยยกราชสมบัติให้แก่เจ้าฟ้านเรนทร พระราชโอรสพระองค์ใหญ่ แต่เจ้าฟ้านเรนทรไม่รับสืบราชสมบัติเพราะเห็นว่ามีกรมพระราชวังบวรฯ ซึ่งสมควรได้สืบราชสมบัติมากกว่า พระเจ้าท้ายสระจึงยกราชสมบัติให้แก่เจ้าฟ้าอภัย (พระราชโอรสองค์รอง) เป็นเหตุให้เกิดการต่อสู้แย่งชิงราชบัลลังก์จนกลายเป็นสงครามกลางเมือง กินระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 
ผู้ใช้นิรนาม