ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดพระศรีรัตนศาสดาราม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{maplink|frame=yes|frame-width=300|zoom=13|type=shape|text=แผนที่}}
 
'''วัดพระศรีรัตนศาสดาราม''' หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า '''วัดพระแก้ว''' เป็นวัดที่[[พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช]]โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ [[พ.ศ. 2325]]<ref>[https://www.bangkokhaps.com/guide/top-9-temples-to-visit-in-bangkok 9 Temples To Visit In Bangkok]</ref> เป็นวัดใน[[พระบรมมหาราชวัง]]เช่นเดียวกับ[[วัดพระศรีสรรเพชญ์]] ซึ่งเป็นวัดในพระราชวังหลวงในสมัยอยุธยา และมีพระราชประสงค์ให้วัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นที่ประดิษฐาน [[พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร]] หรือพระแก้วมรกต พระคู่บ้านคู่เมืองของแผ่นดินสยามที่พบ ณ วัดป่าเยี้ยะ (ป่าไผ่) จังหวัดเชียงราย และเป็นสถานที่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล วัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นวัดที่ไม่มี[[พระสงฆ์]]จำพรรษาอยู่ เพราะมีแต่ส่วนพุทธาวาสไม่มีส่วนสังฆาวาส
 
== อาคารต่าง ๆ ==
39

การแก้ไข