ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระพิพิธโภคภูเบนทร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขแบบเห็นภาพ
* หม่อมเจ้าหญิงเลียบ พนมวัน ทรงเป็นชายาใน[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ์]]
* หม่อมเจ้าชายนพคุณ พนมวัน มีโอรส คือ หม่อมราชวงศ์ฉาย พนมวัน (หม่อมดำรงรามฤทธิ์) มีบรรดาศักดิ์เป็น[[หม่อมราชนิกุล]]
* หม่อมเจ้าชายยินดี พนมวัน มีโอรสและธิดา คือ 1.หม่อมราชวงศ์ยัน พนมวัน (หม่อมอนุยันต์ศิริวงศ์) มีบรรดาศักดิ์เป็น[[หม่อมราชนิกุล]] 2.หม่อมราชวงศ์หญิงผ่อง พนมวัน 3.หม่อมราชวงศ์หญิงเติม พนมวัน
* หม่อมเจ้าชายปรีดา พนมวัน มีโอรส คือ 1.หม่อมราชวงศ์ผิว พนมวัน (หม่อมทศทิศฦาเดช) 2.หม่อมราชวงศ์เชื้อ พนมวัน (หม่อมดำรงรามฤทธิ์) ทั้งสองมีบรรดาศักดิ์เป็น[[หม่อมราชนิกุล]] 3.ร.อ.หม่อมราชวงศ์สิทธิ พนมวัน (พระสิทธิสราวุธ)
* หม่อมเจ้าชายเจียก พนมวัน (สิ้นชีพิตักษัย [[พ.ศ. 2449]])
556

การแก้ไข