ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอมเรนทรบดินทร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
 
==พระโอรส-ธิดา==
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอมเรนทรบดินทร์ มีพระโอรสและธิดา 3031 พระองค์ คือ<ref>''พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี'', หน้า 131-133</ref>
#'''หม่อมเจ้าชายพวงวาส คเนจร''' (พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ พ.ศ. 2407)
#'''หม่อมเจ้าหญิงประภาพิศ คเนจร'''
#'''หม่อมเจ้าชายสารพัดเพ็ชร์ คเนจร''' (พระราชทานเพลิง ณ วัดราชาธิวาส เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2443)
#'''หม่อมเจ้าหญิงสำอางองค์ คเนจร''' (พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2429)
#'''หม่อมเจ้าสว่างวัฒนา คเนจร'''<ref>หนังสืออนุสรณ์พระราชทานเพลิงศพ หม่อมหลวงนกแก้ว คเนจร (คุณหญิงรามจตุรงค์)</ref> มีโอรส คือ 1.หม่อมราชวงศ์มุ้ย คเนจร 2.หม่อมราชวงศ์หญิงแห้ว คเนจร
 
== อ้างอิง ==
561

การแก้ไข