ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามงคลเลิศ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขที่ 8349180 สร้างโดย 124.120.121.220 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขแบบเห็นภาพ
| พระมเหสี =
| พระชายา =
| หม่อม = หม่อมหม่อมราชวงศ์หญิงสุด ศิริวงศ์ ณ อยุธยา(ปาลกะวงศ์),หม่อมพลบ ศิริวงศ์ ณ อยุธยา,หม่อมพัน ศิริวงศ์ ณ อยุธยา
| พระโอรส/ธิดา = พระยาไชยสุรินทร์ (หม่อมราชวงศ์เทวะหนึ่ง ศิริวงศ์), [[หม่อมราชวงศ์สว่าง จักรพันธ์]] ชายาใน[[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์]], หม่อมนราธิราช (หม่อมราชวงศ์ชิต ศิริวงศ์)
| ราชวงศ์ = [[ราชวงศ์จักรี]]
พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามงคลเลิศ มีหม่อมห้ามหลายท่าน ดังต่อไปนี้
 
1. หม่อมหม่อมราชวงศ์หญิงสุด ศิริวงศ์ (ราชสกุลเดิม อยุธยา: ปาลกะวงศ์) มีบุตร์บุตร 1 คนคือพระยาไชยสุรินทร์ (หม่อมราชวงศ์เทวะหนึ่ง ศิริวงศ์) สมรสกับหม่อมหลวงพัน ศิริวงศ์ (ราชสกุลเดิม : ปาลกะวงศ์) มีบุตร คือ หม่อมหลวงเทวเลิศ ศิริวงศ์
 
2. หม่อมพลบ ศิริวงศ์ ณ อยุธยา มีธิดา 1 คนคือ [[หม่อมราชวงศ์สว่าง จักรพันธุ์]] ชายาใน[[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์]]
556

การแก้ไข