ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมพระราชวังบวรสถานมงคล"

| [[สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ]]
| พระอนุชา
| พ.ศ. 2251 - พ.ศ. 2275
| เป็น [[สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ]]
|-
11,390

การแก้ไข