ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมพระราชวังบวรสถานมงคล"

| [[สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8]]
| พระราชโอรส
| พ.ศ. 2246 - พ.ศ. 2251
| เป็น [[สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ]]
|-
11,560

การแก้ไข