ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมพระราชวังบวรสถานมงคล"

| [[สมเด็จพระเพทราชา]]
| พระราชโอรส
| พ.ศ. 2231 - พ.ศ. 2246
| เป็น [[สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8]]
|-
11,394

การแก้ไข