ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมพระราชวังบวรสถานมงคล"

| [[สมเด็จพระนเรศวรมหาราช]]
| พระอนุชา
| พ.ศ. 2133 - พ.ศ. 2148
| เป็น[[สมเด็จพระเอกาทศรถ]]
|-
| [[สมเด็จพระเอกาทศรถ]]
| พระราชโอรส
| พ.ศ. 2148 - พ.ศ. 2153
| สวรรคต
|-
11,559

การแก้ไข