ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมพระราชวังบวรสถานมงคล"

| [[สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช]]
| พระราชโอรส
| พ.ศ. 2114 - พ.ศ. 2133
| เป็น[[สมเด็จพระนเรศวรมหาราช]]
|-
11,559

การแก้ไข