ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าแก้วกัลยาณี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
== พระประวัติ ==
หม่อมราชวงศ์แก้วกัลยา สุประดิษฐ์ สมภพประสูติเมื่อ พ.ศ. 2392 ในสมัยรัชกาลที่ 3 ขณะนั้น พระบิดายังเป็น หม่อมเจ้าสุประดิษฐ์ โอรสในเจ้าฟ้ามงกุฎ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 จึงได้เป็น หม่อมเจ้า ชั้นหลานหลวง [[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ได้ทรงชุบเลี้ยงหม่อมเจ้าแก้วกัลยาคล้ายกับพระเจ้าลูกเธอในพระองค์ ถึงกับโปรดเกล้าฯ ให้เข้าแห่ต่อท้ายกระบวนแห่โสกันต์[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทักษิณชา นราธิราชบุตรี|พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าทักษิณชา]] [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมาวดี ศรีรัตนราชธิดา กรมหลวงสมรรัตนสิริเชษฐ์|พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าโสมาวดี]] และ[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภัศร|พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าประภัศร]]ด้วย
 
ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ทรงรับราชการฝ่ายใน ทรงปฏิบัติเป็นพระอภิบาลใน[[พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ตั้งแต่เสด็จพระราชสมภพจนกระทั่งเจริญพระชนมพรรษาได้ 10 พรรษา ครั้นต่อมา ปี พ.ศ. 2456 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชหฤทัยรำลึกถึงคุณความดีของหม่อมเจ้าแก้วกัลยาที่ได้ทรงทำหน้าที่พระอภิบาลพระองค์มาโดยมิได้บกพร่อง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาพระอิสริยยศเป็น "พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าแก้วกัลยาณี"<ref>กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร, ย้อนรอยราชสกุลวงศ์ วังหลวง, ดอกหญ้า, 2549, ISBN 974-941-205-2</ref> ทรงศักดินา 3000
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าแก้วกัลยาณี สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2456 ในรัชกาลที่ 6 พระราชทานเพลิงพระศพ ณ [[วัดราชาธิวาส]] เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2457<ref>{{อ้างหนังสือ||ผู้แต่ง=ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร||ชื่อหนังสือ=พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี||URL=||จังหวัด=กรุงเทพ||พิมพ์ที่=สำนักพิมพ์บรรณกิจ||ปี= พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549||ISBN=974-221-818-8||หน้า=หน้าที่||จำนวนหน้า=360}}</ref>
 
==พระเกียรติยศ==
==เครื่องราชอิสริยาภรณ์==
 
=== พระอิสริยยศ ===
 
* หม่อมเจ้าแก้วกัลยา สุประดิษฐ์ (พ.ศ. 2392 - 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2456)
* พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าแก้วกัลยาณี (11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2456 - ปัจจุบัน)
 
=== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ===
 
* [[ไฟล์:King Rama IV Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.png|80px|border]] [[เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 4]] ชั้นที่ 3 (ม.ป.ร.3)<ref>{{cite journal|journal= ราชกิจจานุเบกษา |volume= 21 |issue= 32 |pages= 572 |title= พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 4 |url= http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2447/032/570.PDF |date= 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2447 |language= ไทย }}</ref>
* [[ไฟล์:King Rama VI Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.png|80px|border]] [[เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 6]] ชั้นที่ 3 (ว.ป.ร.3)<ref>{{cite journal|journal= ราชกิจจานุเบกษา |volume= 27 |issue= 0ง |pages= 3100 |title= พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลปัตยุบัน ฝ่ายใน |url= http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2453/D/3100.PDF |date= 19 มีนาคม พ.ศ. 2453 |language= ไทย }}</ref>
ผู้ใช้นิรนาม