ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมเจ้าสมัยเฉลิม กฤดากร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
| height =
| term =
| parents = [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากฤษดาภินิหาร กรมพระนเรศร์วรฤทธิ์นเรศรวรฤทธิ์]] <br> [[หม่อมแช่ม กฤดากร ณ อยุธยา ]]
| spouse = หม่อมเจ้ารัสสาทิส กฤดากร
| children = หม่อมราชวงศ์สาทิส กฤดากร
| footnotes =
}}
'''หม่อมเจ้าสมัยเฉลิม กฤดากร''' ([[20 กันยายน ]] [[พ.ศ. 2438]] - [[20 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2510]]) เป็นสถาปนิกในแผนกศิลปากรสถาน หม่อมเจ้าสมัยเฉลิม กฤดากร ประสูติเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2438 ณ วังพระอาทิตย์ บางลำพู จังหวัดพระนคร ซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระชนพรรษาของ[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ฉะนั้น [[สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง]] จึงทรงพระราชทานนามให้ว่า”สมัยเฉลิม” หม่อมเจ้าสมัยเฉลิมทรงเป็นพระโอรสองค์ที่ 9 ใน[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากฤษดาภินิหาร กรมพระนเรศร์วรฤทธิ์นเรศรวรฤทธิ์]] และหม่อมแช่ม กฤดากร ณ อยุธยา ทรงมีเจ้าพี่เจ้าน้องร่วมพระบิดาหลายพระองค์เช่น
# พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจรูญศักดิ์กฤดากร
# [[พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช]]
#หม่อมราชวงศ์สาทิส กฤดากร
 
หม่อมเจ้าสมัยเฉลิม กฤดากร สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันอังคารที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2510 เวลา 00.15 น. รวมพระชนมายุได้ 71 ปี เนื่องจากทรงเป็นพระโรคประสาทร้ายแรงและมีโรคแทรกซ้อนเนื่องจากเหตุการณ์ที่หม่อมราชวงศ์สาทิส กฤดากร พระโอรสได้ถึงแก่กรรมเมื่ออายุเพียง 23 ปี โดยอุบัติเหตุ ทำให้หม่อมเจ้าสมัยเฉลิมเศร้าโศกเสียใจมาก
===ประวัติการศึกษา===
*พ.ศ. 2448 โรงเรียนราชวิทยาลัย 3 ปี
*พ.ศ. 2456 Collège Scientifique, Lausanne, Suisse 5 ปี
*พ.ศ. 2456 École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Paris 9 ปี
 
โดยเป็นนักเรียนทุนในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังจากสำเร็จวิชาสถาปัตยกรรมจาก สถาบัน École Nationale Supérieure des Beaux-Arts กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสแล้ว ก็ทรงกลับมารับราชการเมื่อปี พ.ศ. 2471 ในแผนกศิลปากรสถาน
 
===ประวัติการทำงาน===
*พ.ศ. 2471 เข้ารับราชการในแผนกศิลปากรสถาน ตำแหน่งนายช่าง
*พ.ศ. 2472 ย้ายมารับราชการกรมวังนอก กระทรวงวัง ตำแหน่งนายช่างใหญ่
* พ.ศ. 2478 กองสถาปัตยกรรม กระทรวงธรรมการ ตำแหน่งสถาปนิก
* พ.ศ. 2483 กองสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ ตำแหน่งหัวหน้าแผนกออกแบบ
*พ.ศ. 2493 ตำแหน่งสถาปนิกชั้นพิเศษ กรมศิลปากร
 
และท่านได้ออกจากราชการเมื่อปี 2501
นอกจากการรับราชการตำแหน่งสถาปนิกดังที่กล่าวมาแล้วนั้น ท่านยังได้รับแต่งตั้งเป็นคณบดี คณะประติมากรรม มหาวิทยาศิลปากร ระหว่างปี พ.ศ. 2487 - 2493 และได้ไปสอนวิชาสถาปัตยกรรมที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในตำแหน่งอาจารย์พิเศษ และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมสถาปนิกสยาม ในปี พ.ศ. 2476 โดยดำรงตำแหน่งกรรมการสมาคมฯ ร่วมกับผู้ริเริ่มอีก 6 ท่าน ใน พ.ศ. 2477 ได้แก่พระสาโรชรัตนนิมมานก์ นายกสมาคม หลวงบุรกรรมโกวิท เลขาธิการ นายนารถ โพธิสาท เหรัญญิก หม่อมเจ้าอิทธิเทพสรรค์ กฤดากร กรรมการ หม่อมเจ้าโวฒยากร วรวรรณ กรรมการ และนายศิววงษ์ กุญชร ณ อยุธยา
เมื่อออกจากราชการแล้วได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2501 -31 31 สิงหาคม พ.ศ. 2505 ต่อจากนั้นได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักพระราชวังมาตลอดพระชนม์ชีพ
 
===ผลงานการออกแบบ===
ผู้ใช้นิรนาม