ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ"

* '''พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นเทวะวงศ์วโรประการ''' (23 พฤษภาคม พ.ศ. 2424 - 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2429) '''''ศักดินา 15,000'''''
* '''พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงเทวะวงศ์วโรประการ''' (28 พฤษภาคม พ.ศ. 2429 - 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2454) '''''ศักดินา 15,000'''''
* '''พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระเทวะวงศ์วโรปการ ขัตติยพิศาลสุรบดี ศรีพัชรินทรภราดร สโมสรอเนกศาสตร์วิบูลย์ เกียรติจำรุญไพรัชการ ศุภสมาจารสารสมบัติ มัทวเมตตาธยาศรัย ศรีรัตนตรัยคุณานุสรสุนทรธรรมบพิตร''' (11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2454 - 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2459) '''''ศักดินา 15,000'''''
* '''สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ ขัตติยพิศาลสุรบดี บรมราชินีศรีพัชรินทรภราดร สโมสรอเนกนิติปรีชา มหาสุมันตยานุวัตรวิบุลย์ ไพรัชราชกิจจาดุลสุนทรปฏิภาณ นิรุกติญาณวิทยาคณนาทิศาสตร์ โหรกลานุวาทนานาปกรณ์ เกียรติกำจรจิรกาล บริบูรณคุณสารสมบัติ สุจริตสมาจารวัตร มัทวเมตตาชวาธยาศรัย ศรีรัตนตรัยสรณธาดา กัลยาณธรรมิกนาถบพิตร''' (11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2459 - 28 มิถุนายน พ.ศ. 2466) '''''ศักดินาเป็นพิเศษ 35,000'''''
 
=== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ===
ผู้ใช้นิรนาม