ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมเจ้าชิดชนก กฤดากร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
| วันสิ้นชีพิตักษัย = {{วันตายและอายุ|2541|3|10|2447|10|23}}
| พระอิสริยยศ =[[พระอนุวงศ์]] ชั้น [[หม่อมเจ้า]]
| พระบิดา = [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากฤษดาภินิหาร กรมพระนเรศร์วรฤทธิ์นเรศรวรฤทธิ์]]
| พระมารดา = หม่อมแช่ม กฤดากร ณ อยุธยา
| ชายา = หม่อมเจ้าฤดีวรวรรณ วรวรรณ
| ราชวงศ์ = [[ราชวงศ์จักรี|จักรี]]
}}
'''พลโท หม่อมเจ้าชิดชนก กฤดากร''' เป็นพระโอรสใน[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์|พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากฤษฎาภินิหาร กรมพระนเรศร์วรฤทธิ์]] และ[[หม่อมแช่ม กฤดากร ณ. อยุธยา]] ประสูติเมื่อ 23. ตุลาคม. พ.ศ. 2447 เป็นอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำ[[ญี่ปุ่น]] และเอกอัครราชทูตไทยประจำ[[เอธิโอเปีย]]
 
== ประวัติ ==
ผู้ใช้นิรนาม