ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมเจ้าทองคำเปลว ทองใหญ่"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
| วันประสูติ = 1 เมษายน พ.ศ. 2455
| วันสิ้นชีพิตักษัย = {{วันตายและอายุ|2553|7|23|2455|4|1}}
| พระบิดา = [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม]]
| พระมารดา = หม่อมนวม ทองใหญ่ ณ อยุธยา
| ชายา =
| โอรส/ธิดา = หม่อมราชวงศ์กัณหา ทองใหญ่<br>หม่อมราชวงศ์ชาลี ทองใหญ่<br>หม่อมราชวงศ์อุษณีย์ ณ นคร<br>หม่อมราชวงศ์พิณทอง อังศุสิงห์<ref>{{cite web|url=http://www.thairath.co.th/content/100888|title=บุคคลในข่าว|author=|date= 4 สิงหาคม 2553|work= |publisher=ไทยรัฐออนไลน์ |accessdate=22 มกราคม 2558}}</ref>
}}
'''หม่อมเจ้าทองคำเปลว ทองใหญ่''' ประสูติเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2455 เป็นพระโอรสลำดับที่ 22 ใน[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม]] ลำดับที่ 9 ที่ประสูติในหม่อมนวม ทองใหญ่ ณ อยุธยา มีพระเชษฐาและพระเชษฐภคินีร่วมพระมารดา 8 พระองค์ คือ<ref name="มหามกุฎ">{{อ้างหนังสือ| ผู้แต่ง = [[สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์]]| ชื่อหนังสือ = มหามกุฎราชสันตติวงศ์ พระนามพระราชโอรสธิดา พระราชนัดดา| จังหวัด = กรุงเทพ| พิมพ์ที่ = อมรินทร์พริ้นติ้ง| ปี = พ.ศ. 2547| ISBN = 974-272-911-5| หน้า = หน้าที่| จำนวนหน้า = }}</ref>
* [[หม่อมเจ้าพันธ์สิหิงค์ ทองใหญ่]] (พ.ศ. 2433 - พ.ศ. 2474) เสกสมรสกับ[[หม่อมเจ้าทองเชื้อธรรมชาติ ทองแถม]] (พ.ศ. 2427 - พ.ศ. 2476)
* [[หม่อมเจ้านาฏนพคุณ ทองใหญ่]] (พ.ศ. 2435 - พ.ศ. 2456) เสกสมรสกับ[[หม่อมเจ้าพันธุคำนพคุณ ทองแถม]] (พ.ศ. 2428 - พ.ศ. 2506)
ผู้ใช้นิรนาม