ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวรศักดาพิศาล สุพรรฒนาการสวัสดิ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
}}
 
'''พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรุณวงษ์ กรมหลวงวรศักดาพิศาล สุพรรฒนาการสวัสดิ''' ([[22 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2355]] - [[27 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2431]]) มีพระนามเดิมว่า '''พระองค์เจ้าอรุณวงษ์''' เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 58 ใน[[พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย]]
 
พระองค์เจ้าอรุณวงษ์ ประสูติ ณ วันอาทิตย์ เดือน 7 แรม 6 ค่ำ ปีวอก ตรงกับวันที่ [[31 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2355]] <ref>{{อ้างหนังสือ
|จำนวนหน้า=490
}}
ระบุวันประสูติไว้ไม่ตรงกัน ระบุว่าประสูติวันอาทิตย์ที่ [[13 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2355]] ความจริงแล้ววันที่ 13 พ.ค. 2355 ตรงกับวันพุธ [[ปีอธิกสุรทินที่วันแรกเป็นวันพุธ|1]]</ref> ประสูติแต่[[เจ้าจอมมารดาเอม]] <ref>เจ้าจอมมารดาเอม เป็นธิดาของ[[พระยารัตนจักร (หงส์ทอง)]] หรือสมิงดาบเพชร เจ้ากรมกอง[[มอญ]] เป็นพี่น้องต่างมารดาของ[[เจ้าจอมมารดาป้อม ในรัชกาลที่ 1]], [[เจ้าจอมเพ็ง ในรัชกาลที่ 2]] และคุณม่วง ยายของ[[หม่อมน้อย ศิริวงศ์ ณ อยุธยา|หม่อมน้อย]] ใน[[กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์]] (พระชนนีใน [[สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี]])</ref> ทรงรับราชการใน[[รัชกาลที่ 4]] ว่าการกรมกองแก้วจินดา และกรมช่างหล่อ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาเป็นกรมหมื่นวรศักดาพิศาล เมื่อปีกุน [[พ.ศ. 2394]]
 
ในรัชกาล[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาเป็น กรมหลวงวรศักดาพิศาล สุพรรฒนาการสวัสดิ เมื่อปีจอ [[พ.ศ. 2417]]
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรุณวงษ์ กรมหลวงวรศักดาพิศาล สุพรรฒนาการสวัสดิ สิ้นพระชนม์เมื่อวันศุกร์ แรม 4 ค่ำ เดือน 8 ปีชวด ตรงกับวันที่ [[27 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2431]] พระชันษา 76 ปี<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2431/019/155.PDF ข่าวสิ้นพระชนม์ กรมหลวงวรศักดาพิศาลสุพรรฒนาการสวัสดิ], เล่ม ๕, ตอน ๑๙, ๙ กันยายน จ.ศ.๑๘๘๘, หน้า ๑๕๕ </ref>
ผู้ใช้นิรนาม