ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อากาศยาน"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  2 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
กิจกรรมของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานเรียกว่า [[การบิน]] ({{lang-en|aviation}}) อากาศยานที่มีลูกเรือจะถูกบินโดยนักบินที่อยู่บนเครื่อง แต่ยานพาหนะทางอากาศไร้คนขับอาจถูกควบคุมโดยระยะไกลหรือควบคุมตัวเองโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่บนเครื่อง อากาศยานถูกแยกประเภทโดยเกณฑ์ที่แตกต่างกัน เช่นรูปแบบของการยกตัว การขับเคลื่อน การใช้งานและอื่นๆ
 
อากาศยานที่มีคนขับนั้นขับด้วยบุคคลที่เรียกว่า ''[[นักบิน]]'' จนกระทั่งในคริสต์ทศวรรษที่ 1960 ก็มีอากาศยานแบบที่ไม่มีคนขับเกิดขึ้น มีชื่อเรียกว่า "drone" ในช่วงทศวรรษที่ 1960 นั้น กองทัพสหรัฐได้นำคำว่า '''อากาศยานที่ควบคุมจากระยะไกล''' ({{lang-en|remotely piloted vehicle (RPV)}})''' มาใช้เรียกชื่ออากาศยานชนิดนี้ ปัจจุบันอากาศยานชนิดนี้มีชื่อเรียกโดยทั่วไปว่า '''[[อากาศยานไร้คนขับ]] ({{lang-en|unmanned aerial vehicle (UAV)}})'''
({{lang-en|unmanned aerial vehicle (UAV)}})
 
==รูปแบบของการยกตัว==
อากาศยานแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆ คือ อากาศยานที่'''เบากว่าอากาศ''' ({{lang-en|lighter than air หรือ aerostat}}) และ อากาศยานที่'''หนักกว่าอากาศ''' ({{lang-en|heavier than air หรือ aerodyne}})
19,496

การแก้ไข