ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมเจ้าอุดมดิเรกลาภ ทวีวงศ์"

 
== ครอบครัว ==
หม่อมเจ้าอุดมดิเรกลาภ เสกสมรสกับหม่อมราชวงศ์หญิงหม่อมหลวงพัวพันธ์ ทวีวงศ์ ต.จ. (ราชสกุลเดิม : ศิริวงศ์) ธิดาในหม่อมราชวงศ์เล็ก ศิริวงศ์และ[[พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจิตราภรณ์|หม่อมเจ้าหญิงแจ่มแจ้ง นพวงศ์]] (แต่เดิมมียศเป็นหม่อมราชวงศ์หญิงแจ่มแจ้ง)<ref>หนังสืออนุสรณืพระราชทานเพลิงศพหม่อมราชวงศ์เล็ก ศิริวงศ์ พ.ศ.2468</ref> มีธิดา คือ
 
* หม่อมราชวงศ์หญิงพิมพ์พงษ์ ทวีวงศ์ สมรสกับนายแพทย์สำราญ อินวะษา
556

การแก้ไข