ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมเจ้าสถิตย์เสถียร สุประดิษฐ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''หม่อมเจ้าสถิตย์เสถียร สุประดิษฐ์''' (30 มกราคม พ.ศ. 2392 - 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2473) เป็นพระโอรสใน[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุประดิษฐ์ กรมหมื่นวิษณุนาถนิภาธร]] และเป็นพระนัดดาใน[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
 
หม่อมราชวงศ์สถิตย์เสถียร สุประดิษฐ์ สมภพเมื่อ 30 มกราคม พ.ศ. 2392 (ปัจจุบันคือ พ.ศ. 2393) ที่วังริมคลองบางลำพูฝั่งเหนือ ในสมัยรัชกาลที่ 3 ขณะนั้น พระบิดายังเป็น หม่อมเจ้าสุประดิษฐ์ โอรสในเจ้าฟ้ามงกุฎ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 จึงได้เป็น หม่อมเจ้า ชั้นหลานหลวง เมื่อท่านเจริญพระชันษาก็ได้เข้ารับราชการในกรมพระคลังมหาสมบัติ<ref>{{อ้างหนังสือ||ผู้แต่ง=สอน สุประดิษฐ์, หม่อมราชวงศ์||ชื่อหนังสือ=หนังสือที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพหม่อมเจ้าสถิตย์เสถียร สุประดิษฐ์||URL=||จังหวัด=กรุงเทพ||พิมพ์ที่=กรมศิลปากร||ปี= พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2473||ISBN=||หน้า= 12||จำนวนหน้า=73}}</ref>ซึ่งเป็นกรมในกำกับของ[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นวิษณุนาถนิภาธร]] พระบิดาของพระองค์ และด้วยเหตุที่เป็นพระโอรสพระองค์ใหญ่ในกรมหมื่นวิษณุนาถนิภาธร [[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]จึงได้พระราชทาน[[เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า]] ชั้น[[ตติยจุลจอมเกล้า]] ให้สืบราชตระกูลของกรมหมื่นวิษณุนาถนิภาธร ซึ่งต่อมาคือ[[:หมวดหมู่:ราชสกุลสุประดิษฐ์|ราชสกุลสุประดิษฐ์]] ทรงเสกสมรสกับหม่อมเลื่อม สุประดิษฐ์ ณ อยุธยา มีโอรสและธิดา 3 คน ดังนี้
 
* หม่อมราชวงศ์หญิงทิพาภรณ์ สุประดิษฐ์
* หม่อมราชวงศ์ฉวีวรรณ สุประดิษฐ์
* หม่อมราชวงศ์อนุสรณ์ สุประดิษฐ์
 
หม่อมเจ้าสถิตย์เสถียร สุประดิษฐ์ สิ้นชีพิตักษัยเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2473 (ปัจจุบันคือ พ.ศ. 2474) พระชันษา 82 ปี<ref>{{อ้างหนังสือ||ผู้แต่ง=ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร||ชื่อหนังสือ=พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี||URL=||จังหวัด=กรุงเทพ||พิมพ์ที่=สำนักพิมพ์บรรณกิจ||ปี= พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549||ISBN=974-221-818-8||หน้า=หน้าที่||จำนวนหน้า=360}}</ref>
556

การแก้ไข