ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้างอนรถ"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
พระองค์มีพระโอรส-ธิดา 2 พระองค์
 
* หม่อมเจ้าแดง งอนรถ (ประสูติเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2393 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2459 พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2465) เสกสมรสกับหม่อมวัน งอนรถ ณ อยุธยา และทรงมีหม่อมอีก 1 คน คือ หม่อมแอบ งอนรถ ณ อยุธยา มีโอรส-และธิดา 4 คนได้แก่ ดังนี้
** หม่อมราชวงศ์ มีหม่อมวันเป็นหม่อมมารดา
** หม่อมราชวงศ์ มีหม่อมวันเป็นหม่อมมารดา
** [[หม่อมราชวงศ์โต งอนรถ|หม่อมราชวงศ์หญิงโต งอนรถ]] มีหม่อมวันเป็นหม่อมมารดา พระชายาใน [[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจิตรเจริญ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์]] (12 ธันวาคม พ.ศ. 2426 - 2 ตุลาคม พ.ศ. 2501)
**[[หม่อมราชวงศ์เล็ก งอนรถ]] มีหม่อมแอบเป็นหม่อมมารดา<ref>หนังสืออนุสรณ์พระราชทานเพลิงศพหม่อมราชวงศ์เล็ก งอนรถ</ref> สมรสกับเฉลา งอนรถ ณ อยุธยา มีบุตร 7 คน ดงนี้
***หม่อมหลวงจ้อย งอนรถ (ญ)
***หม่อมหลวงก้อย งอนรถ (ช)
***หม่อมหลวงจุลลา งอนรถ (ญ)
***หม่อมหลวงจุลกะ งอนรถ (ช)
***หม่อมหลวงย่อม งอนรถ (ช)
***หม่อมหลวงจาริมา งอนรถ (ญ)
***หม่อมหลวงสุจิตรา งินรถ (ญ)
*หม่อมเจ้าหญิงไม่ปรากฏพระนาม
 
556

การแก้ไข