ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทัศนนิภาธร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
# '''หม่อมเจ้าทัศน์สุเทพ สุทัศนีย์''' ประสูติแด่หม่อมบัว สุทัศนีย์ ณ อยุธยา (ประสูติ พ.ศ.2438) มีโอรส คือ
## หม่อมราชวงศ์ทวยเทพ สุทัศนีย์
# '''หม่อมเจ้าเสพย์จิตรจำนงค์ สุทัศนีย์''' บางแห่งว่าชื่อหม่อมเจ้าเสพย์จิตรบรรจง ประสูติแด่หม่อมผัน สุทัศนีย์ ณ อยุธยา (ประสูติเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2441 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2515 พระราชทานเพลิง ณ วัดมกุฎกษัตริยาราม เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2516) ทรงเสกสมรสกับหม่อมถวิล สุทัศนีย์ ณ อยุธยา และทรงมีหม่อมอีกคนอื่นๆอีกหลายคน มีโอรสและธิดา ดังนี้
## หม่อมราชวงศ์ไพฑูรย์ สุทัศนีย์ มีหม่อมถวิลเป็นหม่อมมารดา
## หม่อมราชวงศ์วุฒิ สุทัศนีย์ มีหม่อมถวิลเป็นหม่อมมารดา
## หม่อมราชวงศ์หญิงนิภาพันธุ์ สุทัศนีย์ มีหม่อมถวิลเป็นหม่อมมารดา
561

การแก้ไข