ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรวิสุทธิ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
*'''หม่อมเจ้าชายไม่ปรากฏพระนาม'''
*'''หม่อมเจ้าขจรปรีดี วิสุทธิ''' (ประสูติ พ.ศ. 2450) ทรงเสกสมรสกับหม่อมมณี วิสุทธิ ณ อยุธยา มีธิดา ดังนี้
**หม่อมราชวงศ์หญิงกันดา วิสุทธิ
 
== อ้างอิง ==
561

การแก้ไข