ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อาร์เอส"

เพิ่มขึ้น 24 ไบต์ ,  11 เดือนที่ผ่านมา
 
===ย้ายธุรกิจ===
มีนาคม 2562 อาร์เอส ได้รับการอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการขอปรับย้ายหมวดธุรกิจ จากหมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ มาเป็นหมวดธุรกิจพาณิชย์ โดยยังคงอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ เช่นเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยหลังจากเปลี่ยนกลุ่มมาเป็นกลุ่มธุรกิจพาณิชย์หลายช่องทาง หรือ MPC (Multi-platform Commerce) สร้างรายได้ได้ในสัดส่วนถึง 60% ของรายได้รวมของอาร์เอส<ref>{{cite news|url=https://www.brandbuffet.in.th/2019/03/rs-transform-business-from-media-to-commerce/|title=กรณีศึกษา ‘อาร์เอส’ กับการ Cross Industry ‘ต้องไม่ยึดติดกับความสำเร็จเดิม’ เพราะส่ิงที่ใช่ ไม่จำเป็นต้องใช่เสมอไป|work=แบรนด์บุฟเฟต์|date=25 มีนาคม 2562|access-date=2 กันยายน 2562}}</ref>
 
== บริษัทย่อย ==