ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอานุภาพพิศาลศักดิ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขแบบเห็นภาพ
6.'''หม่อมเจ้าหญิงไหว เกสรา''' หรือ '''หม่อมเจ้าหญิงไสว เกสรา''' (ประสูติ พ.ศ. 2403 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2433)
 
7.'''หม่อมเจ้าหญิงเลื่อน เกสรา''' (สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2446) เสกสมรสกับหม่อมเจ้ากระจ่าง อิศรเสนา พระโอรสใน[[พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นกษัตริย์ศรีศักดิเดช]]
 
8.'''หม่อมเจ้าหญิงพร้อม เกสรา''' (สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2434)
556

การแก้ไข