ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทัศนนิภาธร"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทัศนนิภาธร เป็นต้นราชสกุล ''สุทัศนีย์ ณ อยุธยา''<ref>{{cite web |url= http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9510000017810 |title= ย้อนรอยสายราชสกุล…ในพระบรมราชจักรีวงศ์ (จบ) |author=|date= 13 กุมภาพันธู์ 2551 |work= |publisher= ASTV ผู้จัดการรายวัน |accessdate=22 พฤศจิกายน 2557}}</ref>มีพระโอรสและพระธิดา 10 พระองค์ ดังนี้
 
1.# '''หม่อมเจ้าทัศน์สุเทพ สุทัศนีย์''' ประสูติแด่หม่อมผันบัว สุทัศนีย์ ณ อยุธยา (ประสูติ พ.ศ.2438) มีโอรส คือ
## หม่อมราชวงศ์ทวยเทพ สุทัศนีย์
 
2.# '''หม่อมเจ้าเสพย์จิตรจำนงค์ สุทัศนีย์''' บางแห่งว่าชื่อหม่อมเจ้าเสพย์จิตรบรรจง ประสูติแด่หม่อมผัน สุทัศนีย์ ณ อยุธยา (ประสูติเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2441 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2515 พระราชทานเพลิง ณ วัดมกุฎกษัตริยาราม เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2516) ทรงเสกสมรสกับหม่อมถวิล สุทัศนีย์ ณ อยุธยา และทรงมีหม่อมอีกคนอื่นๆอีกหลายคน มีโอรสและธิดา ดังนี้
## หม่อมราชวงศ์ไพฑูรย์ สุทัศนีย์ มีหม่อมถวิลเป็นหม่อมมารดา
 
3.'''หม่อมเจ้าวงศ์พงศ์พัฒนา## หม่อมราชวงศ์วุฒิ สุทัศนีย์''' ไม่ทราบมีหม่อมถวิลเป็นหม่อมมารดา (ประสูติ พ.ศ.2442)
## หม่อมราชวงศ์หญิงนิภาพันธุ์ สุทัศนีย์ มีหม่อมถวิลเป็นหม่อมมารดา
 
4.'''หม่อมเจ้า## หม่อมราชวงศ์หญิงดาราจรัศอาภาธร สุทัศนีย์''' ไม่ทราบมีหม่อมถวิลเป็นหม่อมมารดา (ประสูติ พ.ศ.2452)
## หม่อมราชวงศ์พงษ์พันธุ์ สุทัศนีย์
 
## หม่อมราชวงศ์สานิตย์ สุทัศนีย์
5.'''หม่อมเจ้าหญิงชัชวาลย์ฉวี สุทัศนีย์''' ไม่ทราบหม่อมมารดา
10.# '''.หม่อมเจ้านพรัตน์จำนงค์วงศ์พงศ์พัฒนา สุทัศนีย์''' ไม่ทราบหม่อมมารดา (พระราชทานเพลิงประสูติ พ.ศ.25162442) มีธิดา คือ
 
## หม่อมราชวงศ์หญิงศรีวรพงศ์ สุทัศนีย์
6.'''หม่อมเจ้าศรีสุทัศนวงศ์ สุทัศนีย์''' ไม่ทราบหม่อมมารดา (ประสูติเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2454 สิ้นชีพิตักษัย เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2505 พระราชทานเพลิง ณ วัดมกุฎกษัตริยาราม)
5.# '''หม่อมเจ้าหญิงชัชวาลย์ฉวีดาราจรัศ สุทัศนีย์''' ไม่ทราบหม่อมมารดา (ประสูติ พ.ศ.2452)
 
# '''หม่อมเจ้าหญิงชัชวาลย์ฉวี สุทัศนีย์''' ไม่ทราบหม่อมมารดา ทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งราชวงศ์เพื่อทำการสมรสกับสามัญชน
7.[[หม่อมเจ้าหญิงบวรวิจิตร สุทัศนีย์]] มีพระนามลำลองว่าท่านหญิงน้อย (ประสูติเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2455 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่17 สิงหาคม พ.ศ. 2555) ประสูติแด่หม่อมผัน สุทัศนีย์ ณ อยุธยา
6.# '''หม่อมเจ้าศรีสุทัศนวงศ์ สุทัศนีย์''' ไม่ทราบหม่อมมารดา (ประสูติเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2454 สิ้นชีพิตักษัย เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2505 พระราชทานเพลิง ณ วัดมกุฎกษัตริยาราม)
 
8.# '''หม่อมเจ้าน้อยพงศ์นิภาธร สุทัศนีย์''' ไม่ทราบหม่อมมารดา
7.# [[หม่อมเจ้าหญิงบวรวิจิตร สุทัศนีย์]] มีพระนามลำลองว่าท่านหญิงน้อย (ประสูติเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2455 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่17 สิงหาคม พ.ศ. 2555) ประสูติแด่หม่อมผัน สุทัศนีย์ ณ อยุธยา ทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งราชวงศ์เพื่อทำการสมรสกับสามัญชน
 
9.# '''หม่อมเจ้าพิศประไพทัศน์ สุทัศนีน์''' ไม่ทราบหม่อมมารดา (ประสูติ พ.ศ.2462 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2465)
# '''หม่อมเจ้านพรัตน์จำนงค์ สุทัศนีย์''' ไม่ทราบหม่อมมารดา (พระราชทานเพลิง พ.ศ.2516)
 
10.'''.หม่อมเจ้านพรัตน์จำนงค์ สุทัศนีย์''' ไม่ทราบหม่อมมารดา (พระราชทานเพลิง พ.ศ.2516)
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
561

การแก้ไข