ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ใช้ภาพเสรี)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{infobox royalty
| name = สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา<br>พัชรสุธาพิมลลักษณ
| image = Queen Suthida, Royal ploughing ceremony 2019.jpg
| title = พระอัครมเหสี
| birth_style = {{Nowrap|พระราชสมภพ}}
353

การแก้ไข