ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าปเสนทิโกศล"

เพิ่มความเชื่อของชาวพุทธบางกลุ่มที่เชื่อว่าพระเจ้าปเสนทิโกศลคือ พระศรีอาริยเมตไตรย และร.4
(เพิ่มความเชื่อของชาวพุทธบางกลุ่มที่เชื่อว่าพระเจ้าปเสนทิโกศลคือ พระศรีอาริยเมตไตรย และร.4)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
'''ปเสนทิ''' (ปะ-เส-นะ-ทิ; {{lang-pi|Pasenadi}}) หรือ '''ประเสนชิต''' (ปฺระ-เส-นะ-ชิด; {{lang-sa|Prasenajit}}) เป็นพระมหากษัตริย์แห่ง[[โกศล]]จาก[[ราชวงศ์อิกษวากุ]] เสวยราชย์อยู่ ณ เมือง[[สาวัตถี]] สืบต่อจากพระบิดา คือ [[พระเจ้าสัญชัยมหาโกศล]]<ref>Raychaudhuri H. (1972). ''Political History of Ancient India'', Calcutta: University of Calcutta, pp.90,176</ref> ถือเป็น[[อุบาสก]]ที่สำคัญพระองค์หนึ่งของ[[พระโคตมพุทธะ|พระพุทธเจ้า]] และทรงสร้างวิหารอารามไว้หลายแห่ง ชาวพุทธบางกลุ่มเชื่อว่าพระเจ้าปเสนทิโกศลเป็นชาติหนึ่งของ[[พระศรีอริยเมตไตรย]] และในปัจจุบันชาติได้ประสูติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มีนามว่า [[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] (รัชกาลที่ 4)
 
==พระชนมชีพ==
ผู้ใช้นิรนาม