ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักง้อไบ๊"

เที่ยวซ่าน ลูกสุดท้องเจ้าแม่กวนอิม อยู่ในสำนักง้อไบ๊ง้อไบ๊แต่กำเนิด ต่อมาถูกลักพาตัวไป ...
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
(เที่ยวซ่าน ลูกสุดท้องเจ้าแม่กวนอิม อยู่ในสำนักง้อไบ๊ง้อไบ๊แต่กำเนิด ต่อมาถูกลักพาตัวไป ...)
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ เพิ่มยูอาร์แอล wikipedia.org
{{รอการตรวจสอบ}}
'''สำนักง้อไบ๊[https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A1#%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A8 ส]ำนักง้อไบ๊''' เป็นสำนักนางชีที่มีชื่อด้านกำลังภายใน ปรากฏในนิยายกำลังภายในของ[[กิมย้ง]] ในภาษาจีนกลาง เรียกว่า '''เอ้อเหมย''' ซึ่งเป็นเขาที่มีอยู่จริง เชื่อกันว่าบน[[เขาเอ้อเหมย]]มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตย์อยู่ เป็นหนทางที่สามารถเชื่อมต่อกับสวรรค์ได้ เพราะบนยอดเขามักจะมีคนพบเห็นแสงสว่างที่เป็นรัศมีเรืองรองอยู่บ่อยๆ ซึ่งนั่นเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่แสงอาทิตย์ทำมุมตกกระทบกับยอดเขานั่นเอง
 
== ประวัติ ==
44

การแก้ไข