ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัยรุ่น"

เพิ่มขึ้น 261 ไบต์ ,  1 ปีที่แล้ว
'''วัยรุ่น''' คือขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทางร่างกายและจิตใจของมนุษย์ ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาระหว่างวัย[[เด็ก]]จนถึงวัย[[ผู้ใหญ่]] มีการเปลี่ยนแปลงทาง[[ชีววิทยา]] (เช่น[[ระบบสืบพันธุ์]]) ทาง[[จิตวิทยา]] และทางสังคม การสิ้นสุดของการเป็นวัยรุ่นและเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ค่อนข้างมีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศหรือตามกลุ่มสังคม ซึ่งจะเห็นได้จากการที่บุคคลนั้นได้รับความเชื่อมั่นหรือไว้ใจให้ทำหน้าที่หรืองานต่าง ๆ เช่น การขับขี่[[ยานพาหนะ]] การมี[[ความสัมพันธ์ทางเพศ]] การเป็น[[ทหาร]] การ[[เลือกตั้ง]] หรือการ[[แต่งงาน]]เป็นต้น การเป็นวัยรุ่นมักจะสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของเสรีภาพที่ได้รับจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง หรือสิทธิตาม[[กฎหมาย]] หรือความสามารถในการตัดสินใจในบางเรื่องโดยไม่ต้องขอความยินยอม
 
วัยรุ่นมี 3 ช่วงคือ
 
วัยรุ่นตอนต้น 10-13 ปี
 
วัยรุ่นตอนกลาง 14-16ปี
 
วัยรุ่นตอนปลาย 17-19ปี
 
== การเปลี่ยนแปลง ==
=== ผู้ชาย ===
ในช่วงวัยรุ่น[[ผู้ชาย]]จะมีเสียงแหบห้าวขึ้น เริ่มมีขนตรงอวัยวะเพศมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นรักแร้ ขา
และตรงลำคอเริ่มมี[[ลูกกระเดือก]]และเริ่มมีความรู้สึกทางเพศโดยเฉพาะช่วงวัยรุ่นตอนต้นมักจะสนใจผู้หญิงที่อายุมากกว่าเนื่องจากผู้หญิงที่แก่กว่าดูเป็นสาวเต็มตัวดูแล้วสมวัยกันต่างจากผู้หญิงในวัยเดียวกันยังดูเด็ก ๆ อยู่ และมีฝันเปียก
 
=== ผู้หญิง ===
ผู้ใช้นิรนาม